Welkom op deze site


U vindt hier kennis over Oracle EBS Financials, Excel en Oracle Hyperion Planning (r11)

Als Oracle EBS en Hyperion Planning consultant heb ik de nodige ervaring opgedaan welke ik op deze site deel. Ik probeer op de meeste pagina's vaktermen zoveel mogelijk te vermijden. Het is denk ik nuttig om de EBS oplossing te kunnen visualiseren. Daartoe presenteer ik een model dat meteen de risico's van de gekozen opzet van de EBS laat zien. Ik probeer op een andere pagina antwoord te geven op deze risico's en breek een lans voor een beheersingsplan voor de EBS. Dat tot een hoger niveau van beheersing moet zorgen dan de maandroutines sec. Tevens behandel ik enige modules, deze pagina's zijn een stuk gedetailleerder en de doelgroep is uitvoerende eerste medewerkers van de betreffende modules.

Omdat Excel kennis in veel organisaties tekort schiet behandel ik een aantal Excel trucjes.

Mijn datawarehouse ervaring is vooral gebaseerd op een Oracle Hyperion Planning R11 implementatie waarbij veel gebruik is gemaakt van EPMA. OHP is een BI tool met veel toepassingsmogelijkheden die zeker meer aandacht verdient. Ik geef mijn visie op OHP en presenteer ook daar een visueel model.

Tenslotte vermeld ik onder diversen onder meer informatie over een report data mining tool en andere zaken die van nut kunnen zijn om een grote administratie te kunnen voeren, en wel zo dat deze stuurinformatie kan gaan geven. En daarnaast hoop ik in de toekomst hier nog meer over de manieren om de informatie te ontsluiten te mogen presenteren


DOEL:

HET VERSCHAFFEN VAN HULPMIDDELEN EN KENNIS AAN DE ORACLE EBS, EXCEL EN HYPERION PLANNING GEBRUIKERS GEMEENSCHAP IN NEDERLAND

DISCLAIMER:

HET IS GEEN GARANTIE DAT DE HIER GEDEELDE ERVARINGEN ONVERKORT TOEPASBAAR ZIJN OP ANDERE OMGEVINGEN. INRICHTINGPARAMETERS EN VERSIES KUNNEN GROTE INVLOED HEBBEN. DE HIER BEHANDELDE VOORBEELDEN EN ONDERWERPEN MOETEN ALS INDICATIE VOOR DE OPLOSSINGSRICHTING GEZIEN WORDEN
Oracle EBS financials

ExcelOracle Hyperion Planning
Diversen
CONTACT